25 Mayıs 2011

Kurum KültürüKültür, organizasyonu bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğerlerinden ayırdeden özellikler dizisidir.Organizasyonda ortak kabul edilen amaçlar, inançlar ve değerler sisteminin bütünüdür.Kurum kültürü organizasyonun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik karar ve uygulamalarını biçimlendiren temel felsefe olarak görülebilir. 

Kurum kültürünün en açık göstergeleri, binanın mimarisinde , iç dekorasyonunda, logo ve sloganlarda, seçilen renklerde, duvarlardaki afiş ve panolarda, çalışanların giyiminde ve birbiriyle ilişkilerinde gözlemlenebilir.Bunlar, açık kültürel göstergeler, diğer bir ifadeyle kurum kültürünün görünen sembolleridir.Kurumun işleyişini belirleyen kurallar, normlar, prosedürler, politikalar, ve sistemler kurum kültürünün önemli bir alt yapısını oluşturur. Kurumun yöneticilerinin ve çalışanlarının gerçekte neye değer verdiklerini, nelere inandıklarını ve bu inançlarının hangi varsayımlara dayandığını çözümlemek gerekir.

Protokolden görüntüHiç yorum yok: